Cennik


Konsultacja  (pierwsza) – 50 minut  –   50pln

Psychoterapia   –     50 minut  –  130pln

Focusing   –    50 minut  –  120pln


Zasady płatności.

Szanowni Państwo decydując się na rozpoczęcie terapii umawiacie się z terapeutą na dany dzień i godzinę spotkania.

Prosimy uprzejmie o informowanie, dzień wcześniej,  terapeuty o wszelkich zmianach, nieobecnościach. W przypadku odwołania wizyty później, należy opłacić  to spotkanie przy kolejnej sesji. Przy wcześniejszym powiadomieniu terapeuty (dzień wcześniej) istnieje możliwość przesunięcia spotkania na inny termin, jeśli będzie on dostępny. Nie ponosicie wtedy Państwo dodatkowych kosztów.

Opłaty za sesję dokonuje się u terapeuty po spotkaniu.

 

Tutaj znajdziecie Państwo informację o miejscach, które udzielają pomocy niskopłatnej lub bezpłatnej.