Cennik


Konsultacja 50 minut  –    120pln

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne  50 minut – 130pln

Psychoterapia 50 minut  –  130pln

Psychoterapia dzieci  50 minut –  130pln

Psychoterapia młodzieży 50 minut-  130pln

Focusing  50 minut  –  130pln

Trening Umiejętności społecznych  60 minut – 70pln

Warsztaty dla rodziców  60 minut  – 70pln

Wideotrening komunikacji  160pln/spotkanie


Zasady płatności.

Szanowni Państwo decydując się na rozpoczęcie terapii umawiacie się z terapeutą na dany dzień i godzinę spotkania.

Prosimy uprzejmie o informowanie, dzień wcześniej,  terapeuty o wszelkich zmianach, nieobecnościach. W przypadku odwołania wizyty później, należy opłacić  to spotkanie przy kolejnej sesji. Przy wcześniejszym powiadomieniu terapeuty (dzień wcześniej) istnieje możliwość przesunięcia spotkania na inny termin, jeśli będzie on dostępny. Nie ponosicie wtedy Państwo dodatkowych kosztów.

Opłaty za sesję dokonuje się u terapeuty po spotkaniu.

* Promocja na otwarcie dla nowych klientów, trwająca od listopada do grudnia 2019 r. została zakończona.