Jak powstają podstawowe emocje?

Jak powstają emocje, po co są w naszym życiu? Podróż po świecie emocji zaczyna się w okresie dziecięcym. Jakie są podstawowe emocje, jakie są emocje społeczne i o czym nas informują.

Jak powstają emocje?

 

Emocje powstają w mózgu, za podstawowe reakcje emocjonalne odpowiada układ limbiczny. Mamy dwie drogi powstawania emocji szybką i krótką oraz długą i wolniejszą.

  • droga szybka i krótka, droga intuicyjna- wysyła alarmowe sygnały do mózgu i ciała, emocje pomagające zaadaptować się szybko do sytuacji. Pierwotne adaptacyjne reakcje emocjonalne.
  • droga wolniejsza i dłuższa– produkuje emocje, w których pośredniczy myśl

 

Pierwotne adaptacyjne reakcje emocjonalne, są to reakcje w wyniku podjętej szybkiej analizy emocjonalnej sytuacji i wdrożenia działania, w celu zaspokojenia potrzeby.

Takie pierwotne reakcje służyły człowiekowi pierwotnemu przetrwaniu.

Po co są emocje.

Emocje są naszą reakcją na niezaspokojoną potrzebę. Reakcja emocjonalna jest pierwotna, szybsza wobec myśli i zachowania.

 

 

Emocje pomagają szybko i automatycznie przetwarzać informacje i oceniać sytuację. Co pozwala nam adaptować się do sytuacji. Ostrzegają one przed niebezpieczeństwem (strach).

Powstanie 6 podstawowych emocji.

 

Podstawowe emocje gajterapii psychoterapia warszawa

Powstanie podstawowych emocji.

Małe dziecko jako pierwszych stanów emocjonalnych doświadcza gniewu, radości, smutku, wstrętu i zaskoczenia. Każda z tych emocji wywołuje jakaś reakcję.

 

gniew– uruchamia atak, obronę, walkę

strach– uruchamia reakcję ucieczki lub unikania

radość- powoduje chęć kontynuowania i wzmaga dążenie do danej czynności

smutek– uruchamia szukanie pocieszenia u innych, szukanie tego co się straciło

zdziwienie– każe skupić uwagę, na tym co zaskoczyło, aby rozpoznać i zrozumieć co się dzieje

wstręt– powoduje odrzucenie.

 

 

Podstawowe emocje społeczne. 

 

Na dalszych etapach rozwoju powstają u niego emocje społeczne takie jak wstyd, poczucie winy, zakłopotanie i dumę. One również niosą ze sobą reakcje.

 

wstyd– reakcją może być chęć ukrycia się, podporządkowanie, powoduje on też reakcję samokrytyki

poczucie winy– uruchamia chęć naprawy szkody, którą się wyrządziło oraz poprawę

zakłopotanie- powoduje, że chcemy postępować odpowiednio, może dostosować się do reguł, wartości

duma– reakcją jest chęć dominowania, przewodzenia

 

Dlaczego czujemy powstające emocje.

 

Emocje pomagają nam zaadaptować się do sytuacji. Analizując oceniamy ją pod względem wpływu na nasz dobrostan. Następnie człowiek uruchamia tendencję do działania, poprzez to działanie człowiek zaspokaja swoje potrzeby.

 

Powstanie tendencji do działania, tendencji aktualizacyjnej jest siłą każdego organizmu do rozwoju, wzrostu i pokonywania trudności. 

 

Tak powstają pierwotne adaptacyjne reakcje emocjonalne, czyli takie gdzie reakcja emocjonalna jest adekwatna do sytuacji. Takiemu doświadczeniu nadajemy znaczenie, które pomaga poradzić sobie z trudnościami.

 

 

Motywacją do życia jest nasza wola znalezienia jego znaczenia. 

Tworzenie znaczenia jest najistotniejsze w radzeniu sobie z cierpieniem.

– Greenberg, Goldman-

Typy pierwotnych adaptacyjnych reakcji emocjonalnych.

 

strach– pierwotna reakcja na zagrożenie- przygotowuje Cię do podjęcia działania. Możesz stać w bezruchu i patrzeć na sytuację lub zacząć uciekać. Taka reakcję możesz zaobserwować u zwierząt.

gniew– pomaga podjąć asertywne albo agresywne działanie, żeby zakończyć groźby, przekraczanie granic, naruszenie.

wstyd– informuje, że nasze niewłaściwe zachowanie zostało odkryte i będzie poddane ocenie. To motywuje do poprawy lub ukrycia swojego zachowania, aby zadbać o swoje dobre imię.

 

W wyniku doświadczeń nasz mózg uczy się jak reagować na różne sytuacje, budują się wtedy schematy emocjonalne. Trwałe sposoby reagowania na daną sytuację.

 

W ramach tych schematów mogą pojawić się nieadaptacyjne reakcje emocjonalne, czyli takie które nie będą pomagać w konstruktywnym radzeniu sobie z sytuacją.

A znaczenie, które będziemy nadawać doświadczeniu nie będzie służyło rozwojowi i wzrostowi, tylko będzie powodować zablokowanie lub utknięcie. Będzie to powodować trudności w radzeniu sobie w sytuacjach wywołujących emocje, które w jakiś sposób mogą być zagrażające.

 

 

Zachęcam Cię do przeczytania innych artykułów o emocjach.

 

Źródła emocjiJak rozpoznawać swoje emocje?

 

Jak opanować swoją złośćO tym jak poradzić sobie ze swoją złością, w konkretnych krokach. 

 

focusing-odkrycie-cialaJak kontakt z ciałem pomaga poznawać swoje emocje. 

Print Friendly, PDF & Email
Anna Raczkiewicz
Latest posts by Anna Raczkiewicz (see all)