Jak wyznaczać sobie cele?

Początek roku, to czas wyznaczania sobie celów do realizacji. Poniżej przedstawiamy metodę, która pomoże wyznaczyć Ci realne cele.

Jest wiele stron dotyczących stawiania sobie celów dlatego opiszemy bardzo prosto co możesz zrobić, aby wyznaczyć sobie swoje cele prywatne. W zarządzaniu bardzo popularna jest zasada SMART, mówiąca o tym, że nasze cele powinny być smart-ne, tzn.:

 

S- Specific– konkretny, prosty

M- Measurable– mierzalny

A- Achievable– osiągalny

R- Realistic– realny

T- Timed– określony w czasie

Stawiając przed sobą cel czy to zawodowy czy prywatny należy określić go według powyższych kategorii.

Twój cel powinien być prosty i konkretny dostosowany do ciebie i twoich możliwości.

Stawiam sobie za cel ……………..

Następnie określ go w taki sposób byś mógł zmierzyć jego osiągniecie. To wymaga przeformułowania celu na efekt jaki zamierzasz osiągnąć .

Miarą jego osiągnięcia jest………….

Musi on być możliwy dla ciebie do osiągnięcia, uwzględniający twoje nawyki, umiejętności, przeszkody.

Adekwatny dla mnie, bo jestem……

Sprawdź czy to co sobie wyznaczyłeś jest realne. Nie odłożysz w ciągu roku 50tys jeśli zostaje ci 600zł na życie po opłatach.

Realne jest dla mnie………

Postaw sobie datę osiągnięcia celu, również realną. Moment, w którym go osiągniesz.

Termin realizacji mojego celu, to…………

Print Friendly, PDF & Email
Anna Raczkiewicz

Anna Raczkiewicz

Współtworzę GAJ. Od wielu lat pracuję terapeutycznie z dorosłymi, a z młodzieżą od kilkunastu lat. Inspirację do pisania czerpię z dnia codziennego. Poszukuję rozumienia i sensu w trudnych doświadczeniach, które spotykają człowieka.
Anna Raczkiewicz

Ostatnie wpisy Anna Raczkiewicz (więcej)

Udostępnij na:
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://gajterapii.pl/jak-wyznaczac-sobie-cele/
RSS
Twitter
INSTAGRAM

Ciekawy tekst? Udostępnij go innym!