Marta Morawska

Psychoterapeuta, psycholog

Jestem psychologiem w trakcie szkolenia psychoterapii prowadzonego przez szkołę MABOR, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Prowadzę konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną integrując podejście systemowe z nurtem psychodynamicznym. Pracuję z młodzieżą po 15 r.ż. oraz z osobami dorosłymi. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Swoje doświadczenie zawodowe  zdobywałam w takich miejscach jak:

  • Centrum Ingenium
  • Stowarzyszenie Aslan – Ośrodek Pomocy Psychologicznej Rodzinie
  • Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii MOP (w ramach Zespołu Reflektującego przy terapii rodzin)

W trakcie studiów odbyłam praktyki / staże m.in. w następujących ośrodkach:

  • Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
  • Oddział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii
  • Instytut Rozwoju Terapii Autyzmu
  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej “Koło” w Warszawie
  • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111)

W pracy czerpię także ze swojego kilkuletniego doświadczenia zawodowego w dziale HR, gdzie mogłam bliżej przyjrzeć się zagadnieniom takim jak: samorealizacja, równowaga między życiem zawodowym i prywatnym, wypalenie zawodowe, źródła motywacji do pracy.