Psychoterapia dziecka

Terapia indywidualna dziecka

Należy pamiętać, iż w przypadku dzieci o sukcesie terapii decyduje nie tylko ich własna praca.  Bez zaangażowania rodziców, rodzeństwa a czasem i innych członków rodziny zmiana nie jest możliwa.  Drodzy Państwo podejmujecie pracę razem z dzieckiem, wspólnie dążycie do zmiany…

Dla kogo?

Dziecko ( do 13lat):

 • mające trudności w komunikacji, współpracy z rówieśnikami i dorosłymi (dziecko agresywne, nieśmiałe),
 • ofiara lub świadek przemocy;
 • z diagnozą m.in.: ADHD, Zespół Aspergera, zaburzeń zachowania, zaburzeń opozycyjno-buntowniczych, depresja, zaburzenia lękowe;
 • samookaleczających się;
 • po hospitalizacji psychiatrycznej;
 • w kryzysie – m.in. żałoba, rozwód, pojawienie się rodzeństwa.

Jak to wygląda?

Na pierwsze spotkanie (konsultacje) zapraszam rodziców/opiekunów dziecka, bo to Państwo najlepiej znacie swoje dziecko. Najkorzystniej, gdy na konsultacji zjawią się oboje rodziców/opiekunów,  dwa spojrzenia dadzą nam szerszy obraz trudności dziecka. Takie spotkanie trwa 50minut. Jeżeli posiadają Państwo dokumentację psychologiczną dziecka (opinie psychologiczne, psychiatryczne, informacje psychologiczne) proszę zabierzcie je ze sobą. Pierwsze spotkanie to czas, w którym wspólnie z Państwem przyglądam się dziecku, omawiamy zauważone trudności i podejmowane do tej pory oddziaływania.

Na kolejne spotkanie zapraszam rodziców/opiekunów z dzieckiem. Rozmowa z dzieckiem jest kluczowa – wspólnie z nim  badam nad czym możemy pracować, omawiamy jak będą wyglądać nasze spotkania. Po 30-40minutach rozmowy z dzieckiem spotykamy się z wspólnie z Państwem, aby ustalić zasady dalszej współpracy. Czasem umawiamy się na konkretną ilość spotkań, czasem zostawimy to własnemu biegowi. Czas trwania psychoterapii jest uzależniony od charakteru i dynamiki trudności, jak również otwartości dziecka i rodziców.

Kolejne spotkania trwają 50minut. Są to spotkania psychoterapeuty z dzieckiem. Psychoterapeutę obowiązuje tajemnica psychoterapii z wyłączeniem sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka lub innych osób. Podczas psychoterapii przewidziane są również indywidualne spotkania z rodzicami, aby omówić podjęte oddziaływania i projektować kolejne. Formę i częstotliwość spotkań z rodzicami ustalamy według indywidualnych potrzeb. 

Co zyskuje dziecko?

 • Wzrost samooceny i poczucia sprawstwa – „Sam radzę sobie z trudnościami”, „Jestem zaradny”.
 • Wzrost wiedzy nt własnych możliwości ale i radzenia sobie z trudnościami – „Potrafię to!!!” „Wiem jak sobie poradzić”.
 • Wzrost umiejętności miękkich – „Umiem powiedzieć NIE”, „Wiem jak rozwiązać się dogadać z kolegami”.
 • Wsparcie ze strony terapeuty oraz rodziców – „Nie jestem z tym sam”, „Jestem lubiany pomimo…”
 • Czas w którym  dorośli (terapeuta , rodzice, opiekunowie) skupiają się tylko na nim – „Jestem ważny dla innych”.

Co zyskają rodzice?

 • Całościowe spojrzenie na sferę psychologiczną dziecka.
 • Profesjonalne wsparcie w pracy z trudnościami.
 • Wspólne projektowanie oddziaływań prowadzących do przyszłych zmian – dziecko-rodzic-terapeuta.
 • Wskazówki do dalszej pracy terapeutycznej, skierowanie do innych specjalistów.

Psychoterapię prowadzi: Julita Kulik, Aneta Brzozowska.