Psychoterapia emocji

psychoterapia emocji

Psychoterapia emocji, to nic innego jak psychoterapia, która pomaga ci skontaktować się z twoimi uczuciami. Wiele problemów wynika z zamrożenia doświadczenia lub odcinania bolesnych emocji. Uczucia, które powodują cierpienie powstały, bo brakowało mądrego opiekuna, osoby, która pomoże uspokoić się i ukoić silne przeżycie.

Czy takie emocje z przeszłości można poddać psychoterapii? Według podejścia terapii skoncentrowanej na emocjach, zmiana bolesnych schematów emocjonalnych dokonana podczas psychoterapii powoduje trwałą zmianę w zachowaniu, postawie oraz radzeniu sobie w dorosłym życiu.

Jak psychoterapia emocji wpływa na zmianę?

Dzięki uświadomieniu sobie swoich emocji, zrozumieniu ich oraz zaakceptowaniu możesz uzyskać równowagę emocjonalną w życiu. Dzięki „słuchaniu” swoich emocji masz w ręku kompas, który wskaże ci kierunek w twoim życiu. Emocje mają swoje źródło w naszym ciele.

 

Zmiana polegająca na rozpoznaniu, oswojeniu i akceptacji emocji wymaga od ciebie pracy, czasami długiej i bolesnej. W takiej zmianie pomoże ci psychoterapia skoncentrowana na emocjach, pozwoli ci na nowo rozpoznawać emocje, czuć i oswajać się z nimi, rozumieć je i słuchać. Czasami to bolesna droga, zwłaszcza jeśli odciąłeś od siebie uczucia z powodu trudnych przeżyć w dzieciństwie albo może zakazu czucia, bo trzeba było być silnym, nie dać się zranić.

Podstawowe emocje.

Wyróżniamy 6 podstawowych emocji, są to:

  • radość
  • smutek
  • złość
  • zaskoczenie
  • wstręt
psychoterapia-emocji-gajterapii-warszawa

Emocje są powiązane z potrzebami. Motywują nas do podjęcia działania, aby zaspokoić potrzeby. Najsilniejszą motywacją są radość i ekscytacja.

Jaką rolę grają emocje w naszym życiu, przede wszystkim uczucia pozwalają rozpoznać swoje potrzeby.

Emocje a potrzeby.

Uczucia związane są ściśle z podstawowymi potrzebami człowieka, takimi jak bezpieczeństwo, bycie akceptowanym, z każdą potrzebą związane jest uczucie. Emocje kierują uwagę na to co jest dla ciebie w danej chwili ważne i dobre.

Dzięki emocjom czujesz czy twoje potrzeby są zaspokojone. Kiedy tak się dzieje możesz czuć wewnętrzny spokój, że jesteś „na swoim miejscu”, że to co robisz jest w zgodzie z tobą, a trudne decyzje wydaja się właściwe. Nie czujesz napięcia, rozedrgania lub paniki.

Autorytet w badaniach nad wykorzystaniem emocji w psychoterapii, jeden z twórców terapii skoncentrowanej na emocjach (EFT), L.S. Greenberg uważa, że emocje służą przetrwaniu.

Strach wyzwala w tobie reakcje ucieczki lub walki.

Smutek mówi ci, że coś straciłeś.

Gniew jest sygnałem, że coś lub ktoś narusza twój dobrostan.

 

Mowa emocji.

Dzięki emocjom człowiek komunikuje się ze światem. Ile informacji przekazuje ci mowa niewerbalna, często nieświadoma. Mimika twarzy, gesty, postawa, ton głosu, spojrzenie, energia z jaką ktoś się porusza. To ogrom informacji, które odbierasz na poziomie nieświadomym poprzez wywoływane w tobie uczucia.

Przypomnij sobie sytuację, kiedy ktoś podczas rozmowy stał bardzo blisko ciebie, poczułeś zapewne napięcie, może zdenerwowanie i odsunąłeś się Gdzieś w środku czułeś, że coś ci nie pasuje. Dopiero później nadajesz swojej reakcji znaczenia.

Nazywasz swoją irytacje, tym że ktoś narusza przestrzeń wokół ciebie. Taka przestrzeń to osobiste wydzielony obszar, który daje ci poczucie bezpieczeństwa, odrębności od innych. Jest to na ogół przestrzeń na wyciągniecie ręki, w takiej odległości możesz czuć się dobrze z rozmówcą.

Twoje odczucia w ciele, odczucia emocji często są nieświadome, dopiero ty nadajesz im znaczenie, nazywasz swój lęk, niepokój, gniew, smutek.

Dzięki emocjom możesz dotrzeć do ważnych dla siebie znaczeń i informacji, dotyczących świata i ciebie.

Emocje pozwolą żyć ci pełniej i w zgodzie ze sobą całym. Włączając uczucia do swojego życia, słuchając ich i akceptując je, akceptujesz również siebie. To jest ok., kiedy się boję, to w porządku gdy odczuwam złość, pozwalam sobie na bezradność. W procesie psychoterapii dąży się do takiego doświadczenia zgody na to co przeżywasz i przyjęcia tego z troską.

Po co znać swoje emocje?

Może pojawiać się pytanie, po co doświadczać emocji i się nimi kierować skoro są takie niejasne. Łatwiej jest zmienić swoje zachowanie. Zachowanie wydaje się być obszarem, na który ma się największy wpływ i kontrolę.

Świadomie możesz kierować tym jak masz postępować. Okazuje się, że czasem to za mało. Z jakichś powodów nie jesteś w stanie  tak się kontrolować. Nie udaje ci się wytrwać na diecie, starasz się nie kłócić z bliskimi i być obojętny, ale cię to spina i czasem wybuchasz po jednym słowie.

W pracy ciągle próbujesz być najlepszy, a potem nie możesz spać, często boli cię głowa. Nie rozumiesz co się z Tobą dzieje. W takich momentach często osoby trafiają do psychoterapeuty, ich ból nie ma podłoża medycznego, a emocjonalne.

Emocje są częścią ciebie, podobnie jak myśli i zachowanie. Uświadamianie sobie swoich odczuć pozwoli na trwałe zmiany zachowania, postawy.

Emocje spychane gdzieś głęboko będą wychodzić jakoś tak bokiem, poza twoja kontrolą. Często w objawach somatycznych jako bóle, spadek nastroju, energii, pojawienie się niechęci, zmuszanie się do pójścia do pracy.

Czasami emocje, które od lat są spychane i ukrywane gdzieś głęboko, dziczeją. Nie poświęcając im uwagi, pozwalasz by żyły własnym życiem. Nie dojrzewają z Tobą, nie rozwijasz w sobie sposobów radzenia sobie z nimi. Kiedy one się pojawią możesz nie rozumieć co się z Tobą dzieje, dalej chcieć spychać swój lęk, odrzucenie, gniew.

Psychoterapia skoncentrowana na emocjach  (EFT) pomoże ci doświadczyć i przeżywać emocje, byś mógł czuć siebie i żyć pełniej. Psychoterapia emocji pozwoli ci przeżywać siebie pełniej, pozwoli ci odblokować się na doświadczanie oraz ułatwi zajęcie się skrywanymi uczuciami.

 

 L. S. Greenberg, Terapia skoncentrowana na emocjach.

Fot. Photo by Markus Spiske on Unsplash

Print Friendly, PDF & Email
Anna Raczkiewicz
Latest posts by Anna Raczkiewicz (see all)