Focusing – odkrycie ciała.

Focusing, to kontakt z ciałem, który pomaga w psychoterapii odkryć emocje. Focusing w psychoterapii korzysta z odczuć fizycznych ciała, by pomóc w dostaniu się do emocji i zrozumieniu ich.

Źródła emocji

Źródła emocji należy szukać w doświadczeniu w ciele, w tak zwanym mózgu trzewnym. Uczucia pozwalają kontaktować się z potrzebami, aby móc je rozpoznać skorzystaj ze swojego wewnętrznego odczucia. Jak to zrobić?