narodziny brata

W oczekiwaniu na rodzeństwo

Przygotowanie małego dziecka na pojawienie się rodzeństwa.

Istnieje teoria że dziecko wyczuwa pojawienie się rodzeństwa jeszcze przed matką. Zachowania ciężarnej zmieniają się, a pierwsze dziecko podświadomie wie, że już nie długo będzie jedyne.

Continue reading