Człowiek jest istotą społeczną, jego życie opiera się na relacjach, a poprzez nie doświadcza on bliskości. Według Carla R. Rogersa, amerykańskiego psychologa i psychoterapeuty potrzebujemy relacji do komunikowania innym o naszym rzeczywistym doświadczeniu, a tym samym o prawdziwym sobie.