Dobra relacja terapeutyczna, to skuteczna psychoterapia.

Dobra relacja terapeutyczna, to skuteczna psychoterapia.

Dobra relacja pomiędzy terapeutą, a klientem powinna opierać się na bezwarunkowej akceptacji, autentyczności oraz empatii. 

Relacja terapeutyczna w psychoterapii, to kluczowy czynnik, od którego zależy skuteczność psychoterapii. Zobacz co składa się na dobrą relację terapeutyczną oraz jakie wnioski płyną z badań nad psychoterapią. 

Relacja terapeutyczna w psychoterapii.

Relacja z terapeutą jest inna od relacji z przyjaciółką lub członkami rodziny. Choć podobnie, opiera się na zaufaniu i więzi.

Relacja terapeutyczna, to szczególny rodzaj spotkania dwóch osób. Opiera się na zaufaniu klienta do terapeuty oraz bezpiecznej więzi, która buduje się w procesie psychoterapii.

Psychoterapeuta nie ocenia klienta, przyjmuje go takim jaki jest. Stara się z otwartością zrozumieć świat klienta i spojrzeć na niego, jego oczami.

W relacji z terapeutą klient ma czuć się bezpiecznie, bo w atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa i uznania może u klienta dokonać się zmiana.

Kiedy ktoś cię do czegoś zmusza, naturalnym jest, że stawiasz opór lub uciekasz. Kiedy ktoś przyjmuje twój punkt widzenia, łatwiej jest otworzyć się na sugestie, co można zrobić inaczej.

Psychoterapeuta nie opowiada za dużo o sobie i o swoim życiu. W niektórych paradygmatach terapeutycznych jest to niedopuszczalne.

W psychoterapiach opartych na relacji, psychoterapeuta częściej dzieli się swoimi uczuciami oraz doświadczeniami. Kieruje się w tym przede wszystkim dobrem klienta.

Elementy dobrej relacji terapeutycznej.

W latach 50-tych Carl Rogers, psycholog i psychoterapeuta humanistyczny, wyróżnił kilka elementów relacji terapeutycznej, które wpływają na poprawę stanu pacjenta.

Obserwacje, które poczynił Rogers dziś są potwierdzane w wielu badaniach nad skutecznością psychoterapii.

Na dobrą relację terapeutyczną składają się:

 • Autentyczność psychoterapeuty (inaczej spójność terapeuty).
 • Bezwarunkowa akceptacja klienta.
 • Empatia okazywana klientowi.

Jaki jest autentyczny psychoterapeuta?

Autentyczny psychoterapeuta, to osoba spójna ze swoimi myślami, zrachowaniami i uczuciami. To osoba, która nie udaje kogoś kim nie jest.

Spójny terapeuta jest świadomy swoich uczuć i myśli. Nie oznacza to, że będzie dzielić się z klientem wszystkimi swoimi myślami.

W procesie psychoterapeutycznym może zachować je dla siebie jeśli ujawnianie ich nie służyłoby klientowi. Mogłoby go zakłopotać lub zawstydzić.

W wielu podejściach zachęca się psychoterapeutów do odkrywania siebie jeśli miałoby to służyć relacji terapeutycznej.

Czym jest bezwarunkowa akceptacja.

Psychoterapeuci mają wiele zrozumienia dla swoich klientów. Bezwarunkowa akceptacja, to przyjęcie osoby taką jaka jest. Bez oceny, z szacunkiem i godnością. To uznanie świata klienta, świata jego myśli, emocji i postaw.

Akceptacja pomaga budować zaufanie, a to dalej pomaga w otwieraniu się przed terapeutą aby otworzyć się i mówić, być może o najbardziej wstydliwych i krępujących lub przerażających rzeczach. Po to, aby je zmieniać.

Akceptacja, to nie jest brak granic. Terapeuci wyznaczają granice poprzez ustalanie zasad współpracy, mówią co można robić, a czego nie można robić w gabinecie psychoterapeuty i jakie są zasady sesji.

Bywają szczególne sytuacje,  gdy terapeuta nie zgadza się z zachowaniami klienta. Zwłaszcza jeśli narusza to ważne dla terapeuty wartości, normy społeczne lub prawo.

Może być wtedy trudno budować relacje opartą na autentycznej akceptacji. Należy wtedy o tym rozmawiać, aby podjąć decyzję o dalszej współpracy.

 

Empatia w gabinecie psychoterapeuty.

Empatyczny terapeuta, to taki, który potrafi zrozumieć świat klienta. Tak jakby widział świat klienta jego oczami. Wchodzi w świat klienta, ale nadal jest zacumowany w swojej tożsamości.

Empatyczny terapeuta daje poczucie zrozumienia, poczucie większego kontaktu, a to wzmacnia zaufanie i buduje więź między terapeutą i klientem.

 

Carl Rogers tak opisywał empatię:

Oznacza ona wrażliwość, w każdej chwili, (…) na strach lub wściekłość, na czułość lub zamęt, na wszystko czego doświadcza..

Oznacza życie przez pewien czas jej życiem i delikatne poruszanie się w nim bez dokonywania ocen,(…).

Skuteczność psychoterapii w badaniach.

Najbardziej leczącym czynnikiem w psychoterapii jest relacja terapeutyczna.

Badania nad skutecznością psychoterapii prowadzone przez Norcrossa (2002), Coopera (2010), a także Lamberta wskazują relację terapeutyczną jako kluczowy czynnik skuteczności w psychoterapii.

Płyną z nich następujące wnioski:

 • Relacja terapeutyczna odpowiada za poprawę u klienta lub jej brak nawet w większym stopniu niż podejście terapeutyczne.
 • Relacja terapeutyczna wnosi w proces terapeutyczny czynnik leczący niezależnie od podejścia terapeutycznego.
 • Adaptacja lub dopasowanie relacji terapeutycznej do specyficznych cech klienta zwiększa skuteczność psychoterapii.
  • Wydaje się być bardziej skuteczna niż dostosowywanie leczenia opartego na samej tylko diagnozie. –  To oznacza widzenie człowieka z jego cierpieniem, a nie patrzenie na proces leczenia jedynie przez pryzmat diagnozy.

Czym zatem kierować się w wyborze psychoterapii?

 

Wydaje się, że przede wszystkim osobą terapeuty, czy wzbudza w Tobie podstawowe zaufanie, bo to przed nim będziesz się otwierać.

Drugą ważną sprawą są kwalifikacje oraz poddawanie swojej pracy superwizji.

W Polsce nadal nie ma ustawy o zawodzie psychoterapeuty, czyli nie ma regulacji, kto może być psychoterapeutą. Pamiętaj, że psycholog, to nie jest psychoterapeuta.

Wybierając psychoterapeutę pamiętaj aby sprawdzić jakie kwalifikacje powinien mieć psychoterapeuta.

 

Źródła:

American Psychological Association, Psychotherapy, 2018, Vol. 55, No. 4, 303–315, Psychotherapy Relationships That Work III, John C. Norcross, Michael J. Lambert,

https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fpst0000193

B.Thorne, Carl Rogers.

J.Melibruda, Siedem ścieżek psychoterapii.

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

Zadzwoń i umów sesję

  Konsultacja psychoterapeutyczna

  Napisz krótko z czym masz problem. Dobierzemy odpowiedniego psychoterapeutę i zaproponujemy termin sesji.