Zdrowa relacja w związku.

Zdrowa relacja w związku.

Zdrowa relacja w związku, to taka, która oparta jest na zaufaniu, bliskości emocjonalnej z partnerem. Dlaczego jednym udaje się budować zdrowe relacje w związku, a innym sprawia to kłopot?

Bliska relacja.

W bliskiej, zdrowej relacji możesz odkryć siebie takim jakim jesteś. Możesz dzielić się swoimi radościami i smutkami.

Potrzebujemy relacji do komunikowania innym o naszym rzeczywistym doświadczeniu, a tym samym o prawdziwym sobie.- Carl Rogers

Druga osoba może być lustrem, w którym możesz oglądać siebie. Możesz dowiadywać się o sobie, o swoich emocjach, o swoich reakcjach, o swoim poczuciu własnej wartości, o swoich niedoskonałościach oraz o sposobach radzenia sobie z nimi.

Relacje chronią cię przed samotnością oraz izolacją od samego siebie oraz od innych. Izolacja od samego siebie, to nie dopuszczanie do świadomości swoich wewnętrznych doświadczeń, przeżyć, odczuć i uczuć.

Pierwsza relacja.

Na początku jest relacja. –Martin Buber

Dziecko naturalnie dąży do relacji, bez niej jest bezradne, bez niej zginie. Dziecko dąży do kontaktu z matką, podstawą bycia dziecka jest relacja, która pozwala na budowanie się Ja.

Bliska relacja z rodzicami tworzy więź, potrzebną do budowania relacji z innymi. Jeśli otrzymałeś od rodziców poczucie bezpieczeństwa, bliskość, zaufanie, budowało się twoje poczucie własnej wartości i prawdopodobnie możesz bez problemu budować zdrowe, autentyczne relacje.

Taka silna więź emocjonalna z rodzicami pozwoliła być ci ufnym i pewnym siebie człowiekiem, który gotowy jest na miłość. Jeśli nie miałeś takiego doświadczenia to bliskość, której tak mocno zapewne pragniesz, może być zagrażająca. Możesz się obawiać, że gdy jest blisko między wami, druga osoba cię zrani, zawiedzie, opuści.

Co utrudnia budowanie zdrowej relacji w związku.

To co utrudnia budowanie relacji opartych na bliskości, to :

  • negatywne przekonania na własny temat,
  • umniejszające wyobrażenia o drugiej osobie,
  • fałszywe przekonania dotyczące tego jak powinna wyglądać relacja,
  • stereotypy i normy społeczne, według których byłeś wychowany,
  • wczesne negatywne doświadczenia braku dobrej relacji, braku troski, braku zaufania.

Będziesz wtedy prawdopodobnie tworzyć relacje, które są „zalewające” lub pełne dystansu.

Zalewanie, jest wtedy gdy osoba jest pełna emocji, jest otwarta tak bez granic, nie pozostawia nic dla siebie, ma wiele niezaspokojonych potrzeb, o których realizację domaga się od partnera, a często jest to za wiele do spełnienia jak na jedną osobę.

Zalewanie może pojawić się też wtedy, gdy pozwalasz partnerowi na zbyt wiele, gdy to on wkracza w twoją przestrzeń, gdy ty tracisz siebie w imię realizacji jego potrzeb.

Dystans w relacji jest wtedy, kiedy osoba jest skryta, buduje mur odgradzający innych od nie samej, od jej emocji, od świata jej przeżyć. Mur, który sprawia, że osoba jest nieczuła na partnera. Mur uniemożliwia bliskość, a ta jest niezbędna do stworzenia zdrowej relacji.

Równowaga w związku.

Równowaga w relacji to bycie pomiędzy „zalewaniem”, a dystansowaniem. Pracując nad swoim poczuciem własnej wartości, nad pewnością siebie możesz pozwolić na stworzenie dobrej relacji, w której przeszłe bolesne doświadczenia nie rezonują na słowa, gesty partnera.

Jeśli w swoim dzieciństwie doznałeś krzywd, nadużycia, musiałeś być jakiś, by dostać miłość, to będzie to wpływać na sposób budowania przez ciebie relacji.

By mogły być one dojrzałe, potrzebujesz czuć się pewnie sam ze sobą, kochać siebie takim jakim jesteś- prawdziwym. To pozwoli budować relacje, które nie służą tylko i wyłącznie zaspokojeniu twoich potrzeb, czyli tylko na braniu lub tylko na dawaniu.

Zdrowa samoocena pozwala na budowanie relacji opartej na miłości i szacunku.

Podmiotowa relacja.

Filozof M. Buber uważa, że człowiek może budować relacje, w których traktuje drugiego jak przedmiot lub relacje, w których strony są podmiotami.

Relacja przedmiotowa to taka, w której potrzebujesz drugiej osoby do rekompensowania swoich braków, do zaspokajania swoich potrzeb, używasz drugiej osoby, często w sposób nieświadomy.

Przykładem podmiotowej relacji jest relacja Ja-Ty.

Oparta jest ona na wzajemności, jest możliwością doświadczenia drugiego człowieka w pełni. Wyzbywasz się oczekiwań wobec drugiej osoby, uzyskania korzyści, oceniania, również nie stajesz w roli obserwatora tego co się wydarzy między tobą, a drugą osobą. Angażujesz się w pełni w kontakt z drugą osobą.

M. Buber pisze o relacji autentycznej, w której nie masz uprzedzeń, nie kierujesz się stereotypami, nie przewidujesz jaki masz być oraz jaka jest ta druga osoba. To relacja, w której jesteś blisko z drugą osobą, czujesz ufność, akceptację, zrozumienie oraz autonomię.

Jeśli czujesz, że jest Ci trudno budować zdrowe, bliskie relacje możesz to zmienić. Psychoterapia pomaga w zbudowaniu zaufania, da ci doświadczenie buberowskiej relacji, w której będziesz podmiotem, gdzie będzie przestrzeń na odkrywanie ciebie prawdziwego.

Zapraszam na sesję do gabinetu terapeutycznego GAJ, psychoterapia Warszawa.

I.D. Yalom, „Psychoterapia egzystencjalna”

A. Dodziuk, „Bliskość, która uzdrawia i uszczęśliwia”

P. Mellody, „Droga do bliskości”

Zadzwoń i umów sesję

    Konsultacja psychoterapeutyczna

    Napisz krótko z czym masz problem. Dobierzemy odpowiedniego psychoterapeutę i zaproponujemy termin sesji.